Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Aleksandra Arkit

Tematyka


Główne zainteresowania naukowe

Stabilność równowagi konkurencyjnej w modelach rynkowych
z wielowartościową nadwyżką popytu

Doktorat

Metody selekcyjne w analizie stabilności równowagi
z zastosowaniami w modelach wymiany rynkowej (2006)
Baza danych OPI Nauka Polska