Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Aleksandra Arkit

Materiały


Pracownia matematyczna 10.12.2018 r.

Studia stacjonarne

Matematyka dla kierunku Zarządzanie SP (semestr letni 2018/2019)

Pomoce dydaktyczne

Przetwarzanie i wizualizacja danych dla kierunku IiE SP (semestr letni 2018/2019)

Materiały do zajęć są dostępne w laboratorium na dysku: \\angel\prac\AArkit\PVD\

Studia niestacjonarne

Matematyka dla kierunku Ekonomia NP (semestr letni 2018/2019)

Pomoce dydaktyczne

Ekonomia matematyczna dla kierunku Ekonomia ND (semestr letni 2018/2019)

Listy zadań: Teoria popytu, Teoria produkcji, Teoria równowagi,