WYDZIAŁ MATEMATYKI  
INFORMATYKI I EKONOMETRII  

Przejdź do strony głównej UZ

Informacje dla studentów

 

Przejdź

Dyżury i konsultacje
Materiały do zajęć
Strona startowa

Prof. dr hab. Andrzej Cegielski

Semestr letni 2018/2018

Kontakt e-mailowy jest możliwy wyłączne z adresu zarejestrowanego na UZ

  • Konsultacje

 Środa 11:30-12:30 - zdalne. Inne terminy konsultacji też są możliwe po e-mailowym uzgodnieniu terminu.

 

  • Materiały do wykładów i ćwiczeń znajdują się na stronie

www.uz.zgora.pl/~acegiels/materialy.html

Przy zaliczeniu ćwiczeń brane będą pod uwagę wyniki  kolokwium (60%), wyniki sprawdzianów (20%) i aktywność na ćwiczeniach (20%)

 

  • Metody optymalizacji, studia I stopnia: 

 

  • Badania operacyjne, studia II stopnia: 

 

  • Matematyka dla ZIP:

 

 

 

 

 

 

strona nadrzędna | początek strony