Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Anna Fiedorowicz

Tematyka


  • Własności dziedziczne grafów i hipergrafów.
  • Uogólnione podziały grafów.
  • Kolorowania kosztowe grafów i hipergrafów.
  • Acykliczne kolorowanie grafów.