dr inż. Artur Juszczyk
Zakład Dróg i Mostów UZ
Kontakt:
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Instytut Budownictwa
Zakład Dróg i Mostów
ul. prof. Z. Szafrana 1
65-516 Zielona Góra
e-mail: a.juszczyk()ib.uz.zgora.pl