WYDZIAŁ MATEMATYKI  
INFORMATYKI I EKONOMETRII  
Przejdź do strony głównej UZ
Linki

Strona startowa

Linki:

Organizacje, Towarzystwa i Komisje d/s INTERNETU

  • RFC, Request For Comments - Informacje na temat dokunentów RFC, które są podstawowym środkiem używanym do ogłaszania nowych pomysłów, protokołów, badań i norm. Wydawcą odpowiedzialnym za końcową redakcję dokumentów RFC jest Redaktor RFC (RCF Editor), funkcje tę pełni grupa osób pracująca pod egidą organizacji Internet Society.
  • ISOC, Internet Society - Towarzystwo Internetowe jest stowarzyszeniem fachowców, składąjacym się z przeszło 150 organizacji i 6000 osób z ponad 100 krajów. Organizacje te i osoby nadzorują problemy związane z Internetem i jego przyszłością. Towarzystwo ISOC składa sie z kilku grup odpowiedzialnych za standardy infrastruktury Internetu, w tym z Komisji ds. Architektury Internetu (IAB, Internet Architecture Board) i Zespołu Zadaniowego Inżynierii Internetowej (IETF, Internet Engineering Task Force).
  • IANA, Internet Assigned Numbers Authority - Urząd Przypisywania Numerów Internetowych odpowiada za przypisywanie adresów IP oraz zarządzanie przestrzenią nazw domen. Kontroluje numery portów protokołu IP i inne parametry.
  • W3C, World Wide Web Consortium - Jest to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona w 1994 roku przez Tima Berners-Lee, wynalazcę WWW. Obecnie zrzesza ponad 360 organizacji, firm, agencji rządowych i uczelni z całego świata.
strona nadrzędna | początek strony