Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Kierowanie projektami badawczymi (grantami) finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych lub MNiSzW

Udział w grancie NCN Narodowego Centrum Nauki