Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Alina Szelecka

InformacjePODSTAWY DYDAKTYKI, DYDAKTYKA MATEMATYKI, METODYKA ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ MATEMATYCZNYCH,
WYBRANE ZAGADNIENIA PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM
PRAKTYKA NAUCZYCIELSKA, PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA DOKUMENTY DO POBRANIA (ramowe programy praktyk można znaleźć tutaj) PRAKTYKA ZAWODOWA (szczegóły dotyczące praktyk zawodowych można znaleźć tutaj) UWAGA:
Po zakończeniu praktyki (śródrocznej, nauczycielskiej, zawodowej) proszę wypełnić ankietę oceny praktyki i dołączyć do składanych dokumentów: