WYDZIAŁ MATEMATYKI  
INFORMATYKI I EKONOMETRII  
Przejdź do strony głównej UZ
Badania

Strona startowa

TEMAT PRACY BADAWCZEJ

Funkcje arytmetyczne i specjalne ciągi liczbowe

GŁÓWNE ZAGADNIENIA BADAWCZE

  • Ciągi Sierpińskiego,

  • Własności funkcji sumy dzielników (oszacowania tej funkcji od dołu),

  • Funkcje arytmetyczne określone na półgrupie ideałów całkowitych generujące gęstości pewnych ciągów,

  • Ciągi liczbowe typu Fermata,

strona nadrzędna | początek strony