Dr inż. Bartłomiej Sulikowski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50,
65-246 Zielona Góra
Telefon: 068 328 3214
E-mail: B.Sulikowski@issi.uz.zgora.pl
Bud. A2, pok. 422


Bartłomiej Sulikowski

Zainteresowania naukowe:
 • Zastosowanie systemów wielowymiarowych (nD), procesów powtarzalnych i systemów przestrzennie połączonych
 • Modelowanie procesów fizykalnych w wykorzystaniem modeli 2D
 • Wydajne sterowanie systemów 2D (nD)
 • Numeryczna analiza własności klasy systemów 2D z zastosowanie równoważnego modelu 1D
 • Zastosowanie klastrów przy rozwiązywaniu problemów analizy i syntezy systemów wielowymiarowych (nD) i procesów powtarzalnych

Dydaktyka:
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych
 • Kryptograficzna ochrona informacji
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Sieci komputerowe (Instruktor sieciowej Akademii Lokalnej CISCO przy ISSI)
 • Modelowanie i symulacja systemów
 • Przetwarzanie obrazu
 • Zastosowanie systemów wizyjnych w robotyce i układach automatyki
 • Akwizycja i przetwarzanie danych cyfrowych

Inne: Pełna lista publikacji, Plan zajęć, Materiały dydaktyczne, Ksiażka