WYDZIAŁ MATEMATYKI  
INFORMATYKI I EKONOMETRII  
Przejdź do strony głównej UZ
Informacje dla studentów

Dyżury i konsultacje
Materiały do zajęć
Strona startowa

Wyniki sprawdzianów

 • EE I rok studia zaoczne - wyniki zaliczenia

 • ZiIP I rok studia zaoczne - wyniki zaliczenia

 • Studia podyplomowe EE - wyniki zaliczenia

 • Studia podyplomowe EPiW - wyniki zaliczenia

Komunikaty

 • Studia podyplomowe EE

  • Wpisy zaliczeń: 6.02.2016, godzina 13.00, sala 36 A-16

  • Kolokwium poprawkowe: 27.02.2016, godzina 9.00, sala 210 A-29

 • Studia podyplomowe EPiW

  • Kolokwium poprawkowe: 20.02.2016, godzina 9.15, sala 223 A-29

  • Kolokwium poprawkowe: 27.02.2016, godzina 9, sala 210 A-29

 • EE I rok studia zaoczne

  • Kolokwium poprawkowe: 30.01.2016, godzina 8.00, sala Aula A A-16

  • Zaliczenie wykładu: 27.02.2016, godzina 9.00, sala 210 A-29

 • ZiIP I rok studia zaoczne

  • Kolokwium poprawkowe: 7.02.2016, godzina 9.15, sala 3 A-29

  • Egzamin: 20.02.2016, godzina 9.15, sala 223 A-29

  • Egzamin poprawkowy I termin: 27.02.2016, godzina 9, sala 210 A-29

  • Egzamin poprawkowy II termin: 5.03.2016, godzina 9, sala 210 A-29

 • EE I rok studia dzienne

  • Kolokwium poprawkowe: 4.02.2016, godzina 10, sala 223 A-29

  • Zaliczenie wykładu: 12.02.2016, godzina 10, sala 207 A-29

strona nadrzędna | początek strony