Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Dorota Głazowska

Materiały do zajęć

Semestr letni 2018/19

Studia stacjonarne

Analiza matematyczna II (GRUPA 11 E-SP)

Matematyka (GRUPA 12 BUD-SP)

Matematyka finansowa (GRUPA 21 ID-SP)

Semestr zimowy 2018/19

Studia stacjonarne

Analiza matematyczna I (GRUPA 11 E-SP)

Analiza matematyczna 3 (GRUPA 21 MAT-SP)

Matematyka (GRUPA 12 BUD-SP)

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa (GRUPA 31 IiE-SP)

Wstęp do matematyki finansowej (GRUPA 21 MAT-SP)

Studia niestacjonarne

Analiza matematyczna I (GRUPA 11 E-NP)