Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ

Materiały


Studia stacjonarne

INŻYNIERIA DANYCH - Algebra liniowa i geometria analitycznaINFORMATYKA I EKONOMETRIA - Matematyka dyskretna II

Studia niestacjonarne