Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka

Wyniki kolokwiów

Studia dzienne
Komunikaty


Studia dzienne


Inżynieria Danych 11ID-SP


Zasady zaliczenia ćwiczeń z analizy matematycznej


Terminy kolokwiów z analizy matematycznej :


Kolokwium nr 1 odbędzie się 15 marca 2019 r.
Kolokwium nr 2 odbędzie się 12 kwietnia 2019 r.
Kolokwium nr 3 odbędzie się 24 maja 2019 r.


Kolokwium poprawkowe odbędzie się 7 czerwca 2019 r. .

Kolokwium poprawkowe odbędzie się ..... września 2019 r. godz. ..... sala ...... .