Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka

Studia dzienne


Ćwiczenia (11ID - SP ) :

Lista nr 1

Lista nr 2

Lista nr 3

Lista nr 4

Lista nr 5

Lista nr 6

Lista nr 7

Lista nr 8

Lista nr 9

Lista nr 10

Lista nr 11

Analiza matematyczna 2 (Inżynieria Danych I rok)


Ćwiczenia (11ID - SP ) :

Zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej

Zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych

Lista nr 1

Lista nr 1b

Lista nr 2

Lista nr 3

Lista nr 4

Ćwiczenia :

Zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej

Lista nr 1

Lista nr 2

Lista nr 3

Lista nr 4

Lista nr 5

Lista nr 6

Lista nr 7

Lista nr 8