WYDZIAŁ MATEMATYKI  
INFORMATYKI I EKONOMETRII  
Przejdź do strony głównej UZ
Badania

Strona startowa

BADANIA

 • ANALIZA WARIANCJI
  Badania prowadzone z prof. Romanem Zmyślonym.
 • ŹRÓDŁA ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
  Wcześniejsze badania prowadzone przez dr. Adama Kempskiego i dr. Roberta Smoleńskiego zostały poszerzone o badania statystyczne tegoż zjawiska.
 • ZOOLOGIA - KONIE HUCULSKIE
  Analizy statystyczne zmian cech konia huculskiego są elementem szerokich badań prowadzonych wspólnie z dr Haliną Purzyc.
 • MODELE PROBABILISTYCZNE W ENERGETYCE
  Symulacje probabilistyczne sterowania przepływu mocy. Współpraca z dr hab. Grzegorzem Benyskiem.

ZAINTERESOWANIA

strona nadrzędna | początek strony