WYDZIAŁ MATEMATYKI  
INFORMATYKI I EKONOMETRII  
Przejdź do strony głównej UZ
MATEMATYKA I KREDKI

Galeria

str. A. Szelecka
str. J. Bojarski
Pierwszy wykład z cyklu ,,Matematyka i kredki'' odbył się podczas Festiwalu Nauki - 2006 zorganizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski. Uczestnikami tego wykładu były starszaki z przedszkola w Chynowie. Byliśmy zdumieni z jaką pasją i żywiołością ,,dzieciaki'' starają się rozwiązywać zadania matematyczne. Po zakończeniu zajęć długo jeszcze huczało nam w głowie od wrzawy przedszkolaków i szczerze podziwiamy Panie wychowawczynie, które codziennie muszą ujarzmiać taki kłębek energii.
Po pewnym czasie okazało się, że jest wielu chętnych by uczestniczyć w takich zajęciach. Wiele grup łączy zwiedzanie Zielonej Góry, czy też Uniwersytetu Zielonogórskiego z uczestnictwem w naszych zajęciach, ale zdarzają się takie klasy, które przyjeżdżają specjalnie na ten wykład.
Już od ponad roku prowadzimy zajęcia popularyzujące matematykę wyższą wśród najmłodszych. Głównymi tematami spotkań są: teoria czterech barw, optymalna droga w grafie, gry grafowe.

Zapraszamy do galerii
Alina Szelecka
Jacek Bojarski