WYDZIAŁ MATEMATYKI  
INFORMATYKI I EKONOMETRII  
Przejd» do strony głównej UZ
Dyżury i Konsultacje

Informacje
Materiały
Strona startowa

Dyżury i konsultacje


Jacek Bojarski

Plan zajęć, dyżurów i konsultacji

KONSULTACJE: wtorki, godz. 11.00 - 13.00.
Niezależnie od formalnego terminu, na kosultacje można przychodzić w czasie, gdy nie mam zajęć (między godz. 9.00 a 15.00).
strona nadrzędna | poczštek strony