LibreOffice Writer (kurs w formacie flash)

  SPIS TREŚCI

 

 
 

LibreOffice Writer (STRONA TYTUŁOWA)

Instrukcja użytkowania

Instrukcja metodyczna

Problemy techniczne

 

Pobieranie pakietu LibreOffice  

Pobieranie i uruchamianie wersji portable (przenośnej) pakietu  

Zaawansowane modyfikacje interfejsu (treści nadobowiązkowe - uzupełnienie tematu "1 - Interfejs programu")  

1a Interfejs programu (modyfikacje interfejsu)  
1b Interfejs programu (zmiana interfejsu)  
2 Zaznaczanie  
3

Sprawdzanie pisowni, dzielenie wyrazów, wyszukiwanie, opcja "wklej specjalnie"

 
4

Formatowanie akapitu

 
5 Przenoszenie formatowania na kolejne akapity  
6 Podział strony  
7 Marginesy  
8 Wstawianie poziomej strony - style  
9 Numerowanie stron  
10 Wypunktowanie i numeracja  
11 Automatyczny spis treści  
12 Zakładki i hiperłącza  
13 Tabela  
14 Wstawianie grafiki rastrowej (fotografii) do dokumentów tekstowych  
15 Rysowanie (grafika wektorowa)  
16 Wstawianie ozdobnych tytułów - galeria Fontwork  
17 Wstawianie wzorów matematycznych  
18 Wstawianie wykresów  
19 Eksport do formatu PDF. Edycja dokumentów PDF  
20 Zapisywanie w różnych formatach. Otwieranie dokumentów