| INSTYTUCJE | CZASOPISMA I WYD. CIĄGŁE | KONFERENCJE |


Polska Akademia Nauk, PAN

- Członek Rzeczywisty (od 2020), Korespondent (2007)
- Komitet Automatyki i Robotyki, KAiR (członek od 1993)
  Przewodniczący (2015-2024)
  Zastępca Przewodniczącego (2003-2015)
  Przewodniczący Sekcji Systemów Inteligentnych (1996-2015)
- Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych (2015-2019; 2019-2023)
- Członek Rad Naukowych
  Instytutu Badań Systemowych (2011-2022)
  Instytut Podstawowych Problemów Techniki (2015-2018)
  Instytutu Podstaw Informatyki (2011-2015)
- Członek Polskiego Zespołu ds. Współpracy z Międzynarodowym Instytutem Analizy Systemowej w Laxenburgu k. Wiednia, IIASA (2003-2006; 2007-2010)

Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu


- Członek Komisji Cybernetyki Technicznej, KCT od 1987)
- Zastępca Przewodniczącego Komisji, KCT (1993-2003)
- Przewodniczący Komisji, KCT (2003-2015)
- Przewodniczący Komisji Automatyki i Informatyki, KAIR, (2015-2019)
- Przewodniczący Komisji Informatyki i Automatyki, (2019-2023)

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów


- Członek (2013-2020), Zastępca Przewodniczącego Sekcji VI Nauk Technicznych (2013-2016)

European Control Association, EUCA


- Członek Zgromadzenia Ogólnego (2013-2018)

Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE


- Członek międzynarodowej korporacji IEEE,
    Society of Systems, Man and Cybernetics; Society of Control System (od 1992)
- Senior Member (od 2003)
- Life Senior Member (od 2022)

International Federation of Automatic Control, IFAC


- Członek Komitetu Technicznego Detection Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS (od 1997)

Narodowe Centrum Nauki, NCN


- Członek Zespołu Ekspertów, panel dziedzinowy ST7, tematyka - inżynieria systemów i telekomunikacja (od 2011)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBiR


- Expert, tematyka - automatyka i systemy informatyczne (od 2010)

Komitet Badań Naukowych


- Członek Sekcji Automatyka i Robotyka (1993, 1994, 2000-2002)

- Członek Sekcji Technika w Medycynie (1995-1997)

Polska Komisja Akredytacyjna


- Ekspert w zakresie informatyki oraz automatyki i robotyki (2008-2014)

Lubuskie Towarzystwo Naukowe, LTN, Zielona Góra


- Członek Towarzystwa (od 1987)
- Prezes Towarzystwa (od 1991)

Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN)


- Członek Towarzystwa (od 2007)

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej


- Członek Towarzystwa (od 2010)
- Przewodniczący Oddziału w Zielonej Górze (2010 - 2015)

Do góry