Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

International Journal of Applied Mathematics and Computer
Science


System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Researcher ID

Google Scholar

ORCID