| NAGRODY | ODZNACZENIA |WYRÓŻNIENIA |

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu


2003
Za monografię pt. Diagnostyka Procesów. Modele, Metody sztucznej inteligencji. Zastosowania. Warszawa: WNT, 2002, 828 s. (nagroda zespołowa)

1989
Za monografię pt. Mietody filtracji i uprawlenija stochasticzeskimi processami s raspredielennymi paramietrami. Kijów: Wyższa Szkoła, 447 s. (język rosyjski).

1987
Za pracę habilitacyjną pt. O estymacji zmiennych stanu układów stochastycznych o parametrach rozłożonych. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, 85 s.

Prezydenta Miasta Zielonej Góry


1995
Nagroda naukowa miasta

1987
Nagroda twórcza młodych "Zielone Grono"

Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
(do 2001 roku Politechniki Zielonogórskiej)


od 1987
Nagrody zespołowe lub indywidualne (prawie corocznie)

Do góry