Pokaż recenzje z grupy:

Profesury zwyczajne

1. Grzegorz Benysek, prof. dr hab. inż., 2016
Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

2. Piotr Kulczycki, prof. dr hab. inż., 2010
Rada Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

3. Dariusz Uciński, prof. dr hab. inż., 2010
Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

4. Alexander Barkalov, prof. dr hab. inż., 2010
Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

5. Antoni Ligęza, prof. dr hab. inż., 2009
Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

6. Ryszard Choras, prof. dr hab. inż., 2008
Rada Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

7. Adamski Andrzej, prof. dr hab. inż., 2005
Akademia Górniczo-Hutnicza, Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

8. Kompanets Leonid, prof. dr hab. inż., 2003
Politechnika Częstochowska, Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

9. Gałkowski Krzysztof, prof. dr hab. inż., 2003
Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

10. Rafajłowicz Ewaryst, prof. dr hab. inż., 1999
Politechnika Wrocławska, Rada Wydziału Elektroniki

11. Kaniewski Jerzy, prof. dr hab. inż., 1998
Politechnika Koszalińska, Rada Wydziału Elektrycznego

12. Rutkowski Leszek, prof. dr hab. inż., 1997
Politechnika Częstochowska, Rada Wydziału Budowy Maszyn

Do góry