Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Członek Korespondent PAN

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
ul. Profesora Zygmunta Szafrana 2, 65-246 Zielona Góra
email: J.Korbicz[at]issi.uz.zgora.pl
Informacje serwisu Nauka Polska: Ludzie Nauki

Dyscypliny: Automatyka i Robotyka, Informatyka
Specjalności: Sztuczna inteligencja, Diagnostyka procesów, Modelowanie procesów

Profil badawczy:
Redaktor naczelny:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.

Redaktor książek:


Korbicz J., Kowal M. (Eds.): Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics- Springer 2014
Korbicz J., Kościelny J.M. (Eds.): Modeling, Diagnostics and Process Control: Implementation in the DiaSter System - Springer 2010Korbicz J., Kościelny J.M. (Red.): Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami - WNT 2009, Dodruk I - 2017Korbicz J., Kościelny J.M., Kowalczuk Z, Cholewa W. (Eds.): Fault Diagnosis, Models, Artificial Intelligence, Applications - Springer 2004Tadusiewicz R., Korbicz J., Rutkowski L., Duch W. (Red.): Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej - Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, tom 9, 2013