Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
Członek Rzeczywisty PAN

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
ul. Profesora Zygmunta Szafrana 2, 65-246 Zielona Góra
email: J.Korbicz[at]issi.uz.zgora.pl
Informacje serwisu Nauka Polska: Ludzie Nauki

Dyscypliny: Automatyka i Robotyka, Informatyka
Specjalności: Sztuczna inteligencja, Diagnostyka procesów, Modelowanie procesów

Profil badawczy:
Redaktor naczelny:

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.

Redaktor książek:

Kulczycki P., Korbicz J., Kacprzyk J. (Eds): Fractional Dynamical Systems: Methods, Algorithms and Applications - Springer 2022Korbicz, J., Patan, K., Luzar, M. (Eds.): Advances in Diagnostics of Processes and Systems - Springer 2021
Kulczycki, P., Korbicz, J., Kacprzyk, J. (Eds.): Automatic Control, Robotics, and Information Processing - Springer 2021Kulczycki P., Korbicz J., Kacprzyk J. (Red.): Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji. - Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Korbicz J., Maniewski R., Patan K., Kowal M. (Eds.): Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis - Springer 2020Korbicz J., Kowal M. (Eds.): Intelligent Systems in Technical and Medical Diagnostics - Springer 2014
Korbicz J., Kościelny J.M. (Eds.): Modeling, Diagnostics and Process Control: Implementation in the DiaSter System - Springer 2010Korbicz J., Kościelny J.M. (Red.): Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami - WNT 2009, Dodruk I - 2017Korbicz J., Kościelny J.M., Kowalczuk Z, Cholewa W. (Eds.): Fault Diagnosis, Models, Artificial Intelligence, Applications - Springer 2004Tadusiewicz R., Korbicz J., Rutkowski L., Duch W. (Red.): Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej - Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, tom 9, 2013