Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Tematyka


Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - Uniwersytet Zielonogórski

Badania w zakresie algebry ogólnej, kombinatoryki, teorii liczb i teorii grafów.
Problematyka:
1) Algebraiczna realizacja operatorów domknięcia
2) Matroidy i Struktury Incydencji
3) Własność n-modularności i n-dystrybutywności w kratach
4) Własności grafu dzielników zera w pierścieniu reszt modulo n
5) Zwiazki między teorią liczb, teorią grup i teorią grafów - badanie własności digrafów generowanych przez pewne relacje kongruencji
6) Ważenie krawędzi grafu prowadzące do rozróżniania jego wierzchołków sąsiednich (badanie iloczynowej wersji Hipotezy 1-2-3, Hipoteza 1-2-3 w wersji multizbiorowej)
7) Ważenie hiperkrawędzi i iloczynowe kolorowanie wierzchołków hipergrafów (iloczynowa Hipoteza 1-2-3 dla hipergrafów)
8) Kolorowanie wierzchołków poprzez iloczyny etykiet wierzchołków sąsiednich
9) Właściwe ważenie krawędzi prowadzące do iloczynowego kolorowania wierzchołków
10) Iloczynowa wersja Hipotezy 1-2 (totalne ważenie grafów i właściwe kolorowanie wierzchołków, gdzie kolor wierzchołka to iloczyn wagi tego wierzchołka i wag krawędzi do niego incydentnych)
11) Iloczynowa Hipoteza 1-2 dla hipergrafów.