Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Główne zainteresowania naukowe


Teoria grafów:

Granty


2011-2013 - "Badanie własności koalicji i zbiorów bezpiecznych w grafach rozumianych jako podzbiory wierzchołków spełniające określone warunki." - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC-2011/01/N/ST6/00922.