Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

Informacje dla studentów

Algorytmy i struktury danych 2


Proszę wszystkie osoby, które przesłały mi poprawione sprawozdania a nie dostarczyły jeszcze papierowej wersji, o wydrukowanie sprawozdań i pozostawienie ich na portierni najpóźniej w środę 21.12. Wszystkie osoby, które odbyły już ze mną rozmowę i oddały poprawione sprawozdania, otrzymały zaliczenie.