Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

PROJEKTY


2011-2013 - "Badanie wasnoci koalicji i zbiorw bezpiecznych w grafach rozumianych jako podzbiory wierzchokw speniajce okrelone warunki." - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC-2011/01/N/ST6/00922.
Kierownik projektu: Katarzyna Jesse-Jzefczyk
Wyniki bada zostay zamieszczone w pracach:

Rezultaty bada prowadzonych w ramach projektu zostay zaprezentowane na nastpujcych konferencjach: