Semestr zimowy - Strona dydaktyczna

mgr inż.
Kamil Klimkowicz
mgr inż. Kamil Klimkowicz
Przejdź do treści
Ważne informacje

Semestr zimowy

Dydaktyka > Biznes Elektroniczny > Rok I
Podstawy analizy danych
Materiały dydaktyczne przygotował:
prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński.
Linki do poszczególnych list znajdują się po prawej stronie.
Porządkowanie danych i miary położenia
Mierniki statystyczne
Mierniki statystyczne
Rachunek prawdopodobieństwa
Zmienne losowe dyskretne
Rozkłady wielu zmiennych losowych
Zmienne losowe ciągłe
Centralne twierdzenie graniczne
Estymacja przedziałowa
Testowanie hipotez
Kontakt
Kamil Klimkowicz, M.Sc.
Institute of Control and Computation Engineering
University of Zielona Gora
ul. Prof. Zygmunta Szafrana 2
65-246 Zielona Gora
Poland
Wróć do spisu treści