Krzysztof Sozański

Home

My Publications  

Full list of my publications is located in: ( link to official University Publication System )

The website is a support page for the Digital Signal Processing in Power Electronics Control Circuits book.

Further materials, including Matlab listings and extended figures will be uploaded here successively.

 

K. Sozanski, Realization of a Digital Control Algorithm,   in: Benysek G, Pasko M (eds.) Power Theories for Improved Power Quality, Springer-Verlag London, 2012, 117-168

    K. Sozanski, Digital Signal Processing in Power Electronics Control Circuits, Springer-Verlag London, 2013

Selected Conferences

I Konferencja Naukowo-Techniczna Jakość Energii Elektrycznej 2010, Listopad 2010, Szklarska Poręba, Poland

Trójfazowy równoległy energetyczny filtr aktywny ze zmodyfikowanym algorytmem sterowania opartym na teorii mocy chwilowej (presentation)

10th Conference – Seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation ISNCC 2010, 15-18 June 2010, Łagów, Poland

Control Circuit for Active Power Filter with an Instantaneous Reactive Power Control Algorithm Modification (presentation)

13th International Power Electronics and Motion Control Conference 2008, September 2008, Poznań, Poland

Shunt Active Power Filter with Improved Dynamic Performance (poster)

IEEE 39thPower Electronics Specialists Conference, June 15-19, 2008, Rhodes, Greece

Improvement of the Shunt Active Power Filter Dynamic Performance (poster)

Power Tech 2007, 1 - 5 July 2007, Lausanne, Switzerland

The Shunt Active Power Filter with Better Dynamic Performance (presentation)

 

 

 

2002

 1. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Adam Kempski, Digital control circuit for active power filter, Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002, Proceedings, Ravello, Italy, 2002.
 2. Krzysztof Sozański, Połówkowo-pasmowe filtry cyfrowe, Elektrotechnika, Prądy Niesinusoidalne, EPN 2002, VI Szkoła – Konferencja, Zielona Góra, Polska, 2002, Zielona Góra, Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ, 2002. (in polish)
 3. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Adam Kempski, Digital control circuit for active power filter with modified instantaneous reactive power control algorithm, 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference - PESC '02, Conference proceedings. Cairns, Australia, 2002. poster
 4. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański, Review of three-phase PWM AC/AC semiconductor transformer topologies and applications, Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002, Proceedings. Ravello, Italy, 2002.
 5. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański, Common mode currents in systems containing three-phase transformer fed-by PWM VSI, Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002 : Proceedings. Ravello, Italy, 2002.
 6. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Digital Control Circuit for Current-Fed Active Power Filter, 10th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2002. Cavtat - Dubrovnik, Chorwacja, 2002.
 7. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Digital control circuit for active power filter Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2002 : XVII Symposium. Leuven, Belgia, 2002 .- Poznań, PTETiS Publishers, 2002.
 8. Krzysztof Sozański, Implementation of modified wave digital filters using digital signal processors, 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems - ICECS 2002 : Proceedings. Dubrovnik, Chorwacja, 2002. poster

  2001

 1. K. Sozański, R. Strzelecki, Cyfrowy wzmacniacz mocy z układem kształtowania szumów kwantowania, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, Politechnika Łódzka, Łódź, 2001. (in polish)
 2. Korotejev I., Fedyczak Z., Strzelecki R., Sozański K., An averaged AC models accuracy evaluation of non-isolated matrix-reactance PWM AC line conditioners, 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria, 2001.
 3. Strzelecki R., Noculak A., Tunia H., Sozański K., Fedyczak Z., UPFC with matrix converter, 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria, 2001.
 4. Sozański K., Strzelecki R., Fedyczak Z., Digital Control Circuit for Class-D Audio Power Amplifier, Power Electronics Specialists Conference, PESC’2001, Vancouver, 2001.
 5. Sozański K., Cyfrowe filtry falowe, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (16), Gdańsk, 2001, s. 139—144. (in polish)

    2000

 1. Dąbrowski A., Sozański K., Implementation of Multirate Modified Wave Digital Filters Using TMS320C40 and TMS320C6000 Digital Signal Processors, Third European DSP Education and Research Conference, Texas Instruments, Paris, 2000.
 2. Dąbrowski A., Sozański K., Control Circuit for Active Power-Harmonic-Compensation Filter in Power Systems – Realized with Digital Signal Processor TMS320C50, Third European DSP Education and Research Conference, Texas Instruments, Paris, 2000.
 3. Strzelecki R., Sozański K., Fedyczak Z., Design and Solutions of Active Power Filter, Polsko Niemieckie Sympozjum Nauka Badania Edukacja, SRE 2000, Zielona Góra, 2000.
 4. Jarnut M., Strzelecki R., Fedyczak Z., Sozański K., Energetyczny filtr aktywny o mocy 50kVA, Elektrotechnika Prądy Niesinusoidalne, EPN 2000, Zielona Góra, 2000.
 5. Sozański K., Realizacja interpolatorów cyfrowych sygnałów akustycznych we wzmacniaczach z PWM, Elektrotechnika Prądy Niesinusoidalne, EPN 2000, Zielona Góra, 2000.

   1999

 1. Sozański K., Cyfrowe filtry falowe, IV Sympozjum Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Metrologii Elektrycznej, Zielona Góra, 1999.
 2. Sozański K., Digital class-D power audio amplifier with noise-shaping technique, International Multi-Workshop on Power Electronics Devices Compatibility PEDEC'99, Słubice, 1999.
 3. Dąbrowski A., Sozański K., Comparison of interpolator realizations for high quality audio signals, XXI Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne, KKTUIE99, Warszawa-Stare Jabłonki, 1999.
 4. Dąbrowski A., Sozański K., Multiway speaker system with wave digital branching filter bank and digital audio amplifier, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Poland Section, Workshop, Signal Processing 99, Poznań, 1999.
 5. Fedyczak Z., Kukluk J., Rusiński J., Sozański K., Strzelecki R.,  Mikroprocesorowy układ sterowania energetycznego filtru aktywnego równoległego, I Ogólnopolskie Seminarium nt. Przemysłowe Zastosowania Mikroprocesorów, Mikroprocesory w Energoelektronice, Warszawa, 1999.
 6. Sozański K., Projekt Celowy KBN nr 8 T10A 05497C/3339 pt.: Opracowanie typoszeregu energetycznych filtrów aktywnych średniej mocy, Politechnika Zielonogórska, OBR Metrologii Elektrycznej METROL w Zielonej Górze, 1997-1998, wykonawca.
 7. Sozański K., Projektowanie i badanie banków filtrów cyfrowych realizowanych za pomocą procesorów sygnałowych, Rozprawa Doktorska, Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Poznań 1999.

   1998

 1. Dąbrowski A., Sozański K., Implementation of Multirate Modified Wave Digital Filters Using Digital Signal Processors , XXI Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne, KKTUIE98, Poznań 1998.
 2. Sozański K., Zastosowanie wieloszybkościowych filtrów cyfrowych w układach pomiarowych, III Sympozjum Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Metrologii Elektrycznej, Zielona Góra, 1997.
 3. Sozański K., Zastosowanie programu Matlab w elektrotechnice, w: Magnucki K., Stryjski R., (red.) Wybrane metody komputerowe stosowane w technice, WSP, Zielona Góra 1998.
 4. Sozański K., Zastosowanie programu Matlab w elektrotechnice, w: Magnucki K., Stryjski R., (red.) Wybrane metody komputerowe stosowane w technice, WSP, Zielona Góra 1998.

    1997

 1. Dąbrowski A., Sozański K., Digital modulator for class-D power audio amplifier using noise-shaping technique, XIX Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne, KKTUIE97, Kołobrzeg 1997.
 2. Dąbrowski A., Sozański K., Multiway Speaker Systems with Wave Digital Branching Filter Bank, European Conference on Circuit Theory and Design, ECCTD'97, Budapest, Hungary, 1997.
 3. Fedyczak Z., Sozański K., Chmielnik E., Trójfazowy układ impulsowego sterownika mocy prądu przemiennego, Patent Nr PL 171159 B1, (zgłoszono 17.10.1994), 21.04.1997.
 4. Dąbrowski A., Sozański K., Application of PWM Technique and a Wave Digital Filter Bank to Signal Conversion in Multiway Speaker Systems, 4th International Workshop Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES'97, Poznań, Poland, 1997.
 5. Dąbrowski A., Sozański K., Comparison of Alternatives for Digital Branching Filtering (crossover systems) and Digital-Analog Conversion for Application to Speaker Systems, 4th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP97, Poznań, Poland, 1997.
 6. K. Sozański, R. Strzelecki, G. Benysek, Analiza wyników badań laboratoryjnego modelu hybrydowego  filtru harmonicznych sterowanego procesorem sygnałowym, III Konferencja Elektronika Prądów Niesinusoidalnych EPN 97, Zielona Góra 1997.
 7. B. Broel-Plater, W. Daca, K. Sozański, J. Szumski, Sterownik programowalny na bazie mikrokontrolera SAB80C166, Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja-Nowości i Perspektywy Automation'97, Warszawa 1997.
 8. Fedyczak Z., Sozański K., Chmielnik E., Trójfazowy układ impulsowego sterownika mocy prądu przemiennego, Patent Nr PL 171159 B1, (zgłoszono 17.10.1994), 21.04.1997.

   1996

 1. K. Sozański, E. Kędzierski, Regulatory mikroprocesorowe TC5 i TC6 struktura i możliwości zastosowań, II Sympozjum'97, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze, Zielona Góra 1996.
 2. A. Dąbrowski, M. Portalski, K. Sozański, Design of Digital Branching Filter Banks for Multiway Speaker System, XIX Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne, Krynica 1996.

    1995

 1. K. Sozański, R. Strzelecki, Aplikacyjny układ sterowania filtrem hybrydowym z zastosowaniem procesora sygnałowego, Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym, Politechnika Łódzka, Łódź 1995.
 2. A. Dąbrowski, K. Sozański, Measuring Methods for Wave Digital Branching Filter Bank Characteristics Realized on Digital Signal Processors, XVIII Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne, 1995.
 3. A. Dąbrowski, K. Sozański, Wave Digital Branching Filter Banks Realized on Digital Signal Processors, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Poland Section, Workshop, Signal Processing 95 ( Warsztaty Naukowe Przetwarzanie Sygnałów ), Poznań, 20 September 1995.
 4. A. Dąbrowski, K. Sozański, Zmiennoprzecinkowa implementacja filtru zwrotnicowego w procesorze sygnałowym rodziny TMS320C3x, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz 1995.

    1994

 1. K. Sozański, G. Walkowiak, Regulatory mikroprocesorowe, I Sympozjum'94, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze, Zielona Góra 1994.

   1993

 1. K. Sozański, High Speed Digital Industrial Controller, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. Poland Section, Workshop, Signal Processing 93 ( Warsztaty Naukowe Przetwarzanie Sygnałów ), Poznań, 30 July 1993.

   <1992

 1. L. Frąckowiak, K. Sozański, Digital Controller of Thyristor  Converter with Natural Commutation, The 2nd International Conference on Electrical Drives Poina Brasov Romania 1988.
 2. K. Sozański, Z. Wolański, Tranzystorowe impulsowe  żródło prądowe średniej mocy,. Zjawiska Elektromagnetyczne w Obwodach Nieliniowych, Materiały X Sympozjum, Błażejewko 1987.
 3. R. Branicki, K. Sozański, Z. Wolański, High Performance Supply Unit for Reference Light Source, IX Wissenschaftliches Seminar Mikrorechner studentische Ausbildung und industrielle Anwendung, Technischen Universitaet Dresden 1988.
 4. R. Branicki, K. Sozański, Z. Wolański, A microprocessor based regulator for D.C. drive system, VII Seminarium Naukowe Mikroprocesory Dydaktyka i Zastosowanie, WSI Zielona Góra 1987.
 5. R. Branicki, K. Sozański, Z. Wolański, Control Algorithms for uP Based D.C. Electrical Drive Systems, VIII Seminarium Naukowe Mikroprocesory Dydaktyka i Zastosowanie, WSI Zielona Góra 1987.
 6. R. Branicki, K. Sozański, Z. Wolański, Data Acquisition Systems for Personal Computers, VIII Seminarium Naukowe Mikroprocesory Dydaktyka i Zastosowanie, WSI Zielona Góra 1987.