Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ

Materiały


Studia dzienne - stacjonarne

Notatki do wykładów

Inżynieria Danych

Programy przedmiotów

Ostatnia modyfikacja: 18.02.2019