Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki

Dyżury i konsultacjedzień godziny miejsce uwagi
Środa 11:15-12:45 519 A-29 Konsultacje (z wyjątkiem terminów posiedzeń RW)
Środa 13:15-14:00 519 A-29 Dyżur
Środa 14:00-15:00 207 A-29 Seminarium Wydziałowe
Czwartek 9:15-13:00 208 A-29 Seminarium Zakładowe