Zakład Komunikacji Językowej, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski,

al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

tel. 068 3283141, 3284701

marian.bugajski@neostrada.pl