Kultura języka w internecie   Poradnik Językowy nr 9, 2015.

Pragmatyka a lingwistyka normatywna  Poradnik Językowy nr 4, 2013.

Prawda w słownikach języka polskiego  Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języka, red. A. Kilklewicz, E. Starzyńska-Kościuszko, Olsztyn 2014.

Język a przestrzenie wizualne i akustyczne  Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka, red. A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, Wrocław 2007.

Odbiorca i adresat w procesie komunikacji  Zielonogórskie seminaria polonistyczne, red. S. Borawski, J. Brzeziński, Zielona Góra 

Dyktando-2017