Materiały dydaktyczne

Przedmioty (dostępne są tylko materiały do aktualnie prowadzonych zajęć):

Platforma .NET -- wykłady

Wykład

Prezentacja

Notaki 2/1 P

Notaki 4/1 L

Wykład 1

plik

plik

plik

Wykład 2

plik

plik

plik

Wykład 3

plik

plik

plik

Wykład 4

plik

plik

plik

Wykład 5

plik

plik

plik

Wykład 6

plik

plik

plik

Wykład 7

plik

plik

plik

Wykład 8

plik

plik

plik

Wykład 9

plik

plik

plik

Wykład 10

plik

plik

plik

Wykład 11

plik

plik

plik

Wykład 12

plik

plik

plik

Wykład 13

plik

plik

plik

  • Programowanie gier i mediów -- Archiwum z wykładami.
  • Programowanie gier i mediów laboratorium -- Zadania laboratoryjne.