Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Radosława Kranz

Informacje dla studentów

Studia stacjonarne

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa 11MIBM-SP


Kolokwium nr 1 odbędzie się 7 listopada 2018 r.
Kolokwium nr 2 odbędzie się 19 grudnia 2018 r.
Kolokwium nr 3 odbędzie się 23 stycznia 2019 r.

Grupa 12MIBM-SP


Kolokwium nr 1 odbędzie się 5 listopada 2018 r.
Kolokwium nr 2 odbędzie się 17 grudnia 2018 r.
Kolokwium nr 3 odbędzie się 21 stycznia 2019 r.

Biznes Elektroniczny

Grupa 11E-B-SP


Praca kontrolna nr 1 - termin - 28 listopada 2018 r.
Praca kontrolna nr 2 - termin - 21 stycznia 2019 r.


Grupa 12E-B-SP


Praca kontrolna nr 1 - termin - 28 listopada 2018 r.
Praca kontrolna nr 2 - termin - 21 stycznia 2019 r.
Studia niestacjonarne

Grupa