Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

prof. dr hab. Witold Jarczyk

GŁÓWNE ZAGADNIENIA BADAWCZE

 • iteracyjne równania funkcyjne
 • równania funkcyjne ze złożeniami funkcji niewiadomej
 • teoria iteracji
 • procesy powracalne
 • funkcje wypukłe
 • WYPROMOWANI DOKTORZY NAUK MATEMATYCZNYCH

 • Grzegorz Guzik (Uniwersytet Śląski, 2001)
 • Tomasz Powierża (Uniwersytet Śląski, 2001)
 • Grażyna Łydzińska (Uniwersytet Śląski, 2005)
 • Barbara Przebieracz (Uniwersytet Śląski, 2007)
 • Wenmeng Zhang (Uniwersytet Zielonogórski, 2011)
 • Marcin Balcerowski (Uniwersytet Śląski, 2014)
 • SEMINARIUM Z RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH

  odbywa się w każdy czwartek w okresie zajęć dydaktycznych, w godzinach 11.15-12.45, w sali 223 w budynku A-29. Jego posiedzenia gromadzą członków Zakładu Równań Funkcyjnych, a także koleżanki i kolegów z innych zakładów i studentów, którzy interesują się szeroko rozumianą teorią równań i nierówności funkcyjnych oraz teorią iteracji. Podczas jego prac przedstawiamy zarówno wyniki badań członków zakładu, jak i interesujące rezultaty innych autorów. Wyrazem współpracy z innymi matematykami, zajmującymi się nie tylko równaniami funkcyjnymi, są referaty wygłaszane przez kolegów z naszego wydziału, a także innych ośrodków (Bielsko-Biała, Chengdu, Debrecen, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Kraków).