WYDZIAŁ MATEMATYKI  
INFORMATYKI I EKONOMETRII  
Przejdź do strony głównej UZ
Badania

Strona startowa

Zagadnienia badawcze:

  • Sumowalność szeregów Fouriera w mocnym i słabym sensie
  • Nierówności funkcyjne
  • Interpolacja trygonometryczna
  • Aproksymacja według norm przestrzeni Holdera
  • Aproksymacja za pomocą szeregów ortogonalnych
  • Rzędy sumowalności podwójnych szeregów Fouriera
  • Charakteryzacja punktów sumowalności szeregów Fouriera
strona nadrzędna | początek strony