Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Budownictwa

ul. Szafrana 1

65-516 Zielona Góra


pok. 415, bud. A-8

tel: 68 328 47 99, fax: 68 328 47 77

e-mail: W.Szajna@ib.uz.zgora.pl