Kierownik Zakładu Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji

Instytut Budownictwa

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Srodowiska

Uniwersytet Zielonogórski