WYDZIAŁ MATEMATYKI  
INFORMATYKI I EKONOMETRII  
Przejdź do strony głównej UZ
Informacje dla studentów

Dyżury i konsultacje
Materiały do zajęć
Strona startowa

Wyniki sprawdzianów

Trzeci sprawdzian z programowania komputerów

Komunikaty:


Ogłoszenie dla I roku MATSP

Kto chce zdobyć zaliczenie a ma mało punktów ze sprawdzianów, niech skorzysta z ostatniej szansy i przyjdzie na ostateczne zaliczenie poprawkowe we wtorek, o godzinie 15.12 do sali 2 A-29.

Terminy egzaminów:

strona nadrzędna | początek strony