WYDZIAŁ MATEMATYKI  
INFORMATYKI I EKONOMETRII  
Przejdź do strony głównej UZ
Badania

Strona startowa

TEMATYKA BADAWCZA:

  • modele preferencji i ich zastosowania w ekonomii i teorii decyzji
  • dwustronne i wielostronne skojarzenia i ich zastosowania w optymalizacji systemów rekrutacji
  • sprawiedliwy podział dóbr
  • matematyczne modele wyborów społecznych i głosowań
  • teoria wielościanów i jej zastosowania w optymalizacji

strona nadrzędna | początek strony