Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

prof. dr hab. Witold Jarczyk

PhD STUDENTS

  • Grzegorz Guzik (Uniwersytet Śląski, 2001)
  • Tomasz Powierża (Uniwersytet Śląski, 2001)
  • Grażyna Łydzińska (Uniwersytet Śląski, 2005)
  • Barbara Przebieracz (Uniwersytet Śląski, 2007)
  • Wenmeng Zhang (Uniwersytet Zielonogórski, 2011)
  • Marcin Balcerowski (Uniwersytet Śląski, 2014)