FACULTY OF MATHEMATICS  
COMPUTER SCIENCE AND ECONOMETRICS  
Home page of Faculty
Seminar on Functional Equations

Conferences
Invited lectures

Current
ArchiveInvited lectures


2018

 • Mariusz Sudzik "Równania skalujące i ich rozwiązania osiągające wartości ekstremalne", Seminarium z Analizy Rzeczywistej, Uniwersytet Śląski, 21.05.2018
 • Justyna Jarczyk "Joining means", College of Mathematics and Information Science Neijiang Normal University (China), 9.05.2018
 • Witold Jarczyk "Iterative roots of pairs of weighted quasi-arithmetic means and embeddability of such pairs into a semiflow", College of Mathematics and Information Science Neijiang Normal University (China), 9.05.2018
 • Witold Jarczyk "Iterative roots of pairs of weighted quasi-arithmetic means and embeddability of such pairs into a semiflow", College of Mathematics, Physics and Information Engineering Jiaxing University (China), 2.05.2018
 • Justyna Jarczyk "Joining means", College of Mathematics, Physics and Information Engineering Jiaxing University (China), 2.05.2018
 • Dorota Głazowska "Zanurzalność par ważonych średnich quasi-arytmetycznych w ciągłą półgrupę iteracji", Seminarium z Analizy Rzeczywistej, Uniwersytet Śląski, 23.04.2018
 • Witold Jarczyk "Wypukłość ważonych średnich quasi-arytmetycznych (część II)", Seminarium Katedry Matematyki, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej, 28.03.2018
 • Justyna Jarczyk "Wypukłość ważonych średnich quasi-arytmetycznych (część I)", Seminarium Katedry Matematyki, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej, 28.03.2018
 • Justyna Jarczyk "O średnich Makó-Pálesa", Seminarium z Analizy Rzeczywistej, Uniwersytet Śląski, 26.03.2018

2017

 • Mariusz Sudzik "Kilka słów na temat równania archetypicznego i problemu Gregory'ego Derfla", Seminarium z Analizy Rzeczywistej, Uniwersytet Śląski, 13.11.2017
 • Dorota Głazowska "Wypukłość ważonych średnich quasi-arytmetycznych", Seminarium Zakładu Matematyki Dyskretnej, Politechnika Rzeszowska, 7.11.2017
 • Witold Jarczyk "O ważonych średnich quasi-arytmetycznych, które są wypukłe", Seminarium z Analizy Rzeczywistej, Uniwersytet Śląski, 6.11.2017
 • Witold Jarczyk "Zanurzalność par ważonych średnich quasi-arytmetycznych w ciągłą półgrupę iteracji", Seminarium Zakładu Matematyki Dyskretnej, Politechnika Rzeszowska, 12.04.2017
 • Witold Jarczyk "Pierwiastki iteracyjne pewnych odwzorowań uśredniających", Seminarium z Analizy Rzeczywistej, Uniwersytet Śląski, 20.03.2017

2016

 • Justyna Jarczyk "O łączeniu średnich", Środowiskowe Seminarium z Teorii Iteracji, Akademia Górniczo-Hutnicza, 23.03.2016
 • Witold Jarczyk "O łączeniu średnich cz. II", Środowiskowe Seminarium z Teorii Iteracji, Akademia Górniczo-Hutnicza, 23.03.2016

2015

 • Tomasz Małolepszy "Równania całkowe Volterry - istnienie rozwiązań wybuchających oraz szacowanie ich czasu wybuchu", Seminarium z analizy rzeczywistej, Uniwersytet Śląski, 23.11.2015
 • Witold Jarczyk "Convexity in group and semigroup settings", College of Mathematics Sichuan University, Chengdu (China), 26.09.
 • Witold Jarczyk "Iterates and iterative roots", School of Mathematics Southwest Jiaotong University (China), 22.09. Iterates and iterative roots}
 • Witold Jarczyk "Iterates and iterative roots", College of Mathematics and Information Science Neijiang Normal University (China), 18.09.
 • Witold Jarczyk "Convexity in group and semigroup settings", College of Mathematics Science Chongqing Normal University (China), 15.09.
 • Justyna Jarczyk "Around a problem of Zoltán Daróczy", Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet, Debrecen (Hungary), 27.03-03.04.
 • Witold Jarczyk "Improving regularity of solutions of a difference equation", Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet, Debrecen (Hungary), 27.03-03.04.
 • Witold Jarczyk "Recent results on iterative roots", Universidad Central de Venezuela, Caracas (Wenezuela), 17.01-24.01.

2014

 • Janusz Matkowski "Presentation of the monograph Bounded Variation and Around by J. Appell, J. Banaś and J. Merentes", Universidad Central de Venezuela, Caracas (Wenezuela), 17-24.11. 2014
 • Janusz Matkowski "One-sided defined operators", Universidad Central de Venezuela, Caracas (Wenezuela), 17-24.11. 2014.
 • Janusz Matkowski "Composition Nemytskij operators and iterative functional equations", Institut of Mathematics, University of Würzburg, Würzburg, Germany, 30.5.2014.
 • Janusz Matkowski "Średnie, twierdzenia o wartości średniej, funkcje wypukłe", Instytut Matematyki, Politechnika Częstochowska, 21.3.2014
 • Dorota Głazowska "O problemie niezmienniczości w pewnych klasach średnich", Seminarium z teorii iteracji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 15.01.

2013

 • Janusz Matkowski "Subadditive functions and some open problems", Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet, Debrecen (Hungary), 17.11-30.11, 2013.
 • Janusz Matkowski "Characterizations of L^{p}-norm, Debreceni Egyetem", Matematikai Intézet, Debrecen (Hungary), 17.11-30.11, 2013.
 • Justyna Jarczyk "Parametrized means and their Gauss compositions", Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet, Debrecen (Hungary), 10.11-16.11.
 • Witold Jarczyk "Uniqueness of solutions of simultaneous difference equations", Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet, Debrecen (Hungary), 10.11-16.11.
 • Justyna Jarczyk "Jednostajna wypukłość paraunormowanych uogólnień przestrzeni L^p", Seminarium z teorii iteracji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 03.04.
 • Witold Jarczyk "Funkcje wypukłe na grupach", Seminarium Wydziałowe, Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii, Uniwerytet Zielonogórski, 16.01 .

2012

 • Dorota Głazowska "Jednostajnie ograniczone operatory Niemyckiego w niektórych przestrzeniach funkcyjnych", Seminarium z równań funkcyjnych, Uniwersytet Śląski, 17.04

2011

 • Dorota Głazowska "Uniformly bounded composition operators in the space of functions of bounded $\varphi$-variation with weight in the sense of Riesz", Universidad Central de Venezuela, Caracas (Wenezuela), 21-30.09.
 • Janusz Matkowski, Universidad Central de Venezuela, Caracas (Wenezuela), 21-30.09.
 • Justyna Jarczyk "On a functional equation connected with conjugate means", Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet, Debrecen (Hungary), 12.06-18.06
 • Witold Jarczyk "Iterative roots of piecewise monotonic functions of nonmonotonicity height not less than 2", Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet, Debrecen (Hungary), 12.06-18.06
 • Witold Jarczyk "Stabilność względem słabych splotów i pewne równanie funkcyjne", Seminarium z równań funkcyjnych, Uniwersytet Śląski, 19.04
 • Witold Jarczyk "Pierwiastki iteracyjne funkcji kawałkami monotonicznych", Seminarium z analizy rzeczywistej, Uniwersytet Śląski, 11.04
 • Janusz Matkowski "Punktowa monotoniczność i funkcje podaddytywne", Seminarium z analizy rzeczywistej, Uniwersytet Śląski, 21.02
 • Witold Jarczyk "Funkcje addytywne i prawie addytywne na grupach abelowych", Środowiskowe Seminarium z Geometrii Przestrzeni Banacha i Teorii Przestrzeni Funkcyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 12.01

2010

 • Janusz Matkowski, Castellon University (Hiszpania), 1-5.07
 • Witold Jarczyk "O pewnym równaniu funkcyjnym w teorii prawdopodobieństwa", Seminarium z teorii iteracji, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 31.03
 • Witold Jarczyk "O pewnym równaniu funkcyjnym w teorii prawdopodobieństwa", Seminarium z równań funkcyjnych, Uniwersytet Śląski, 19.01

2009

 • Janusz Matkowski "The converses of Minkowski and Hölder inequalities", Université de Tunis El Manar, Tunis (Tunezja), 2-9.12
 • Justyna Jarczyk "On an equation involving weighted quasi-arithmetic means", Zhanjiang Normal University, Zhanjiang (Chiny), 21.09-4.10
 • Witold Jarczyk "Convexity on Abelian groups", Zhanjiang Normal University, Zhanjiang (Chiny), 21.09-4.10
 • Witold Jarczyk "Some recent results in functional equations and iteration theory", Neijiang Normal University, Neijiang (Chiny), 16-17.09
 • Justyna Jarczyk "On an equation involving weighted quasi-arithmetic means", Sichuan University, Chengdu (Chiny), 2-18.09
 • Witold Jarczyk "Convexity on Abelian groups", Sichuan University, Chengdu (Chiny), 2-18.09.2009
 • Janusz Matkowski "Locally defined operators", Universidad Central de Venezuela, Caracas (Wenezuela), 1-19.09
 • Janusz Matkowski "Linear inequalities and convex functions", Universidad Central de Venezuela, Caracas (Wenezuela), 1-19.09
 • Witold Jarczyk "Funkcje wypukłe na grupach abelowych", Uniwersytet Rzeszowski, 17.04
 • Justyna Jarczyk "O pewnym równaniu funkcyjnym zawierającym ważone średnie quasi-arytmetyczne", Seminarium z teorii iteracji,
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 15.04
 • Witold Jarczyk "O zanurzaniu odwzorowań uśredniających w półgrupy iteracji", Seminarium z teorii iteracji,
  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 08.04
 • Justyna Jarczyk "Niezmienniczość ważonych średnich quasi-arytmetycznych", Seminarium z równań funkcyjnych, Uniwersytet Śląski, 07.04

2008

 • Justyna Jarczyk "On an equation involving weighted quasi-arithmetic means", Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet, Debrecen (Hungary), 27.09-5.10
 • Witold Jarczyk "Convexity on Abelian groups", Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet, Debrecen (Hungary), 27.09-5.10
 • Witold Jarczyk "Embeddability of mean-type mappings in a continuous iteration semigroup", Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet, Debrecen (Hungary), 27.09-5.10

2007

 • Witold Jarczyk "Słaba stabilność w sensie splotu uogólnionego i równania funkcyjne", Seminarium z analizy rzeczywistej, Uniwersytet Śląski, 08.10, 15.10
 • Janusz Matkowski "The converses of Minkowski's and Hölder's inequalities, and their generalizations ", Institute of Mathematics, Technion Haifa (Izrael), 29.04-06.05
 • Dorota Krassowska "Pewne układy nierówności funkcyjnych typu iteracyjnego", Seminarium Wydziałowe, Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii, Uniwerytet Zielonogórski, 18.04
 • Dorota Krassowska "Grupy iteracji i funkcje komutujące w przestrzeni $R^n$", Seminarium z analizy rzeczywistej, Uniwersytet Śląski 16.04
 • Janusz Matkowski "On means and functional equations", Department of Mathematics, Universitat Jaume I, Campus Riu Sec Castellón (Hiszpania), 2-6.04
 • Justyna Jarczyk "Niezmienniczość średnich quasi-arytmetycznych ważonych", Seminarium z analizy rzeczywistej, Uniwersytet Śląski 26.03, 02.04
 • Justyna Jarczyk "Niezmienniczość średnich quasi-arytmetycznych ważonych", Seminarium z teorii iteracji, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 28.03, 04.04
 • Tomasz Małolepszy "O rozwiązaniach wybuchających pewnej klasy równań całkowych typu Volterry" Seminarium Wydziałowe, Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii, Uniwerytet Zielonogórski, 07.03

2006

 • Dorota Krassowska "Grupy iteracji i funkcje komutujące w przestrzeni $R^n$", Seminarium z teorii iteracji, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 22.12
 • Witold Jarczyk "Funkcje prawie wypukłe na grupach abelowych", Seminarium z równań i nierówności funkcyjnych o wielu zmiennych,
  Uniwersytet Śląski, 23.10, 30.10
 • Janusz Matkowski "On some problem related to functional equations and means", Universidad Central de Venezuela, Caracas (Wenezuela) 21-30.10
 • Janusz Matkowski "O Lipschitzian composition operator", Universidad Central de Venezuela, Caracas (Wenezuela) 21-30.10
 • Witold Jarczyk "Ciągłe funkcje wypukłe na abelowych grupach topologicznych", Seminarium z równań i nierówności funkcyjnych o wielu zmiennych,
  Uniwersytet Śląski, 08.05
 • Dorota Krassowska "Układy liniowych nierówności funkcyjnych typu iteracyjnego", Seminarium Wydziałowe, Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii, Uniwerytet Zielonogórski, 15.03

2005

 • Witold Jarczyk "Wypukłość na grupach abelowych", Seminarium z równań i nierówności funkcyjnych o wielu zmiennych, Uniwersytet Śląski, 05.12, 12.12
 • Justyna Jarczyk "Niezmienniczość w klasie ważonych średnich quasi-arytmetycznych", Seminarium Wydziałowe, Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii, Uniwerytet Zielonogórski, 19.10
 • Dorota Głazowska "Niezmienniczość średniej geometrycznej w klasie średnich Cauchy’ego", Seminarium Wydziałowe, Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii, Uniwerytet Zielonogórski, 19.10

2004

 • Janusz Matkowski "O wypukłości, nierównościach i funkcji gamma Eulera", Seminarium Wydziałowe, Wydział Matematyki Informatyki i Ekonometrii, Uniwerytet Zielonogórski, 24.11
 • Witold Jarczyk "Various definitions of almost iterability", Instituto Superior Técnico, Departamento de Matématica, Lisboa, 17-24.09
Faculty home page | Top