Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów
21 AiR-SP, 22 AiR-SP

WYKŁAD

Wykład 1 Wprowadzenie
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Sygnały - klasyfikacja i parametry, cz.1
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 2 Sygnały - klasyfikacja i parametry, cz.2
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Szereg i przekształcenie Fouriera
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 3 Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 4 Dyskretne przekształcenie Fouriera, cz.1
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 5 Dyskretne przekształcenie Fouriera, cz.2
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 6 Dyskretne przekształcenie Fouriera, cz.3
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 7 Liniowe i przyczynowe dyskretne układy stacjonarne
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 8 Przekształcenie Z
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 9 Filtry cyfrowe, cz.1
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 10 Filtry cyfrowe, cz.2
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 11 Charakterystyki widmowe układów dyskretnych
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 12 Projektowanie filtrów NOI, cz.1
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 13 Projektowanie filtrów NOI, cz.2
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Wykład 14 Projektowanie filtrów SOI
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł

LABORATORIUM

Oprogramowanie

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w oparciu o środowisko LabWindows/CVI 2015 firmy National Instruments, dlatego poniżej zamieszczono odnośniki do dodatkowych materiałów związanych z tym środowiskiem.

UWAGA: Wersję demonstracyjną środowiska LabWindows/CVI (1,3 GB) można ściągnąć z serwera FTP firmy National Instruments. W razie problemów ze ściągnięciem wersji instalacyjnej programu LabWindows/CVI, proszę najpierw ściągnąć Downloader, który po uruchomieniu w przypadku przerwania ściągania podejmie automatycznie kolejne próby.

UWAGA: Podczas zajęć laboratoryjnych dużą uwagę zwraca się na styl kodowania stosowany przez studentów w pisanych programach. Ze względu na to, iż generalnie obserwuje się brak jakiegokolwiek stylu, przed rozpoczęciem zajęć warto przeczytać artykuł "Wskazówki dla programujących w C - Wysokie C", dotyczący stosowania właściwych stylów kodowania w języku ANSI C.

Instrukcje do ćwiczeń

UWAGA: Przy sporządzaniu formy pisemnej sprawozdania z laboratorium należy uwzględnić odpowiednie wymagania edytorskie zdefiniowane w postaci stylów dokumentu programu MSWord. Dla osób używających innych edytorów niniejsze wymagania przedstawiono w postaci dokumentu PDF.

Wprowadzenie Wprowadzenie do programowania w środowisku LabWindows/CVI
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Ćwiczenie 0 Import próbek sygnałów z plików binarnych
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Ćwiczenie 1 Wyznaczanie podstawowych parameterów okresowych sygnałów deterministycznych
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Ćwiczenie 2 Analiza widmowa okresowych sygnałów deterministycznych
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł
Ćwiczenie 3 Filtracja cyfrowa okresowych sygnałów deterministycznych
Opracowanie: dr inż. Mirosław Kozioł

Pliki z próbkami

Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 3
Podgrupa Pliki Podgrupa Pliki Podgrupa Pliki
1 cw1_gr1.zip 1 cw2_gr1.zip 1 cw3_gr1.zip
2 cw1_gr2.zip 2 cw2_gr2.zip 2 cw3_gr2.zip
3 cw1_gr3.zip 3 cw2_gr3.zip 3 cw3_gr3.zip
4 cw1_gr4.zip 4 cw2_gr4.zip 4 cw3_gr4.zip
5 cw1_gr5.zip 5 cw2_gr5.zip 5 cw3_gr5.zip
6 cw1_gr6.zip 6 cw2_gr6.zip 6 cw3_gr6.zip
7 cw1_gr7.zip 7 cw2_gr7.zip 7 cw3_gr7.zip

LITERATURA

Literatura polskojęzyczna

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Autor: Tomasz Zielinski
Tytuł: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań
Wydawnictwo: WKŁ
Rok wydania: 2005
Stron: 832

Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów Autor: Tomasz Zielinski
Tytuł: Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów
Wydawnictwo: Wydział EAIiE AGH
Rok wydania: 2002
Stron: 576

Wprowadzenie do cyfrowego prztwarzania sygnałów Autor: Richard G. Lyons
Tytuł: Wprowadzenie do cyfrowego prztwarzania sygnałów
Wydawnictwo: WKŁ
Rok wydania: 1999
Stron: 462

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców Autor: Steven W. Smith
Tytuł: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców
Wydawnictwo: BTC
Rok wydania: 2007
Stron: 662

Teoria sygnałów. Wstęp Autor: Jacek Izydorczyk, Grzegorz Płonka, Grzegorz Tyma
Tytuł: Teoria sygnałów. Wstęp
Wydawnictwo: Helion
Rok wydania: 1999
Stron: 266

Filtry analogowe i cyfrowe Autor: Jacek Izydorczyk, Jacek Konopacki
Tytuł: Filtry analogowe i cyfrowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego
Rok wydania: 2003
Stron: 568

Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych Autor: Adam Dąbrowski
Tytuł: Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania: 2000
Stron: 354

Podstawy teorii sygnałów Autor: Jerzy Szabatin
Tytuł: Podstawy teorii sygnałów
Wydawnictwo: WKŁ
Rok wydania: 2003
Stron: 499

Przetwarzanie sygnałów w praktyce Autor: Mark Owen
Tytuł: Przetwarzanie sygnałów w praktyce
Wydawnictwo: WKŁ
Rok wydania: 2009
Stron: 352

Sygnały i systemy Autor: Jacek M. Wojciechowski
Tytuł: Sygnały i systemy
Wydawnictwo: WKŁ
Rok wydania: 2008
Stron: 483

Literatura anglojęzyczna

Discrete-Time Signal Processing Autor: Alan V. Oppenheim, Roland W. Schafer, John R. Buck
Tytuł: Discrete-Time Signal Processing
Wydawnictwo: Prentice Hall
Rok wydania: 1999
Stron: 870

Signals & Systems Autor: Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, Hamid Nawab
Tytuł: Signals & Systems
Wydawnictwo: Prentice Hall
Rok wydania: 1997
Stron: 957

Discrete-Time Signal Processing Autor: Sanjit K. Mitra
Tytuł: Digital Signal Processing. A Computer-Based Approach
Wydawnictwo: McGraw-Hill
Rok wydania: 2006
Stron: xxx

Signals & Systems Autor: Sophocles J. Orfanidis
Tytuł: Introduction to Signal Processing
Wydawnictwo: Prentice Hall
Rok wydania: 1996
Stron: 798

The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing Autor: Steven W. Smith
Tytuł: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing
Wydawnictwo: California Technical Publishing
Rok wydania: 1999
Stron: 630

Numerical recipes in C Autor: William H. Press
Tytuł: Numerical Recipes in C.
Wydawnictwo: Press Syndicate of the University of Cambrige
Rok wydania: 2002
Stron: 994

WAŻNE INFORMACJE

Egzamin

26.06.2020 r., godz. 09:00, sala 115

Egzamin poprawkowy

02.09.2020 r., godz. 09:00, sala 115

Zaliczenie laboratorium

do dnia 18.06.2020 r.