Strona domowa dr inż. Grzegorza Bazydło

Podstawowe informacje na temat programowania w języku BF

1. Wprowadzenie do języka BrainF**k (BF)

Na początek polecamy bardzo dobre wprowadzenie Mirosława Zelenta do tego ezoterycznego języka programowania:

2. Polecenia języka BF

Polecenie Znaczenie
> przesuń wskaźnik w prawo
< przesuń wskaźnik w lewo
+ zwiększ o 1 wartość bieżącej komórki
- zmniejsz o 1 wartość bieżącej komórki
[ początek pętli
] koniec pętli
. wyświetl na ekranie znak z bieżącej komórki
, pobierz z klawiatury znak i wstaw do bieżącej komórki
(nie używany w challenge'ach)

3. Przykładowy program w języku BF wyświetlający na ekranie imię "Adam"

++++++++[>++++++++<-]>+. pętla (8x8) plus 1 i wyświetlenie litery "A" (kod ASCI: 65)
>++++++++++[>++++++++++<-]>. pętla (10x10) i wyświetlenie litery "d" (kod ASCI: 100)
---. minus 3 i wyświetlenie litery "a" (kod ASCI: 97)
++++++++++++. plus 12 i wyświetlenie litery "m" (kod ASCI: 109)

4. Kompilator języka BF

Dostępnych jest wiele kompilatorów języka BF. Jednym z nich, pelacanym przez nas, jest bardzo dobry "Brainf**k Machine" autorstwa Kacpra Kwapisza.

5. Dodatkowe materiały:

BF Challenge

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w naszym małym konkursie. Chodzi o to, a by w języku BrainF**k napisać program, który wypisze na ekranie tekst:

20 Lat UZ

© 2020 Grzegorz Bazydło