Technologie informatyczne (1LEK-JMS 19/20 oraz 1LEK-JMN 19/20)

Uwaga: w związku z Zarządzeniem nr 50, Zarządzeniem nr 53 oraz Zarządzeniem nr 58 JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, aktualnie zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w trybie zdalnym). Poniżej znajdują się materiały dydaktyczne oraz instrukcje do laboratoriów poszczegónych prowadzących, realizowanych zdalnie wg harmonogramu (planu) zajęć dla danej grupy.


Szczegółowy plan zajęć dla poszczególnych grup:

 
Szczegółowy plan zajęć dla grupy lab1
 
Szczegółowy plan zajęć dla grupy lab2
 
Szczegółowy plan zajęć dla grupy lab3
 
Szczegółowy plan zajęć dla grupy lab4
 
Szczegółowy plan zajęć dla grupy lab5
 
Szczegółowy plan zajęć dla grupy lab6
 
Szczegółowy plan zajęć dla grupy lab7
 
Szczegółowy plan zajęć dla grupy lab8

Materiały dydaktyczne wspólne dla wszystkich prowadzących:

  Instrukcja do laboratorium wprowadzającego do zagadnień informatycznych


Materiały dydaktyczne do laboratoriów prowadzonych przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Obuchowicza:

  Słowo wstępne
  Prezentacja
  Komentarz do prezentacji
  Kurs ImageJ


Materiały dydaktyczne do laboratoriów prowadzonych przez dr. hab. inż. Remigiusza Wiśniewskiego, prof. UZ:

  Instrukcja do laboratorium nr 1 z bezpieczeństwa danych informatycznych (wymagane hasło)
  Instrukcja do laboratorium nr 2 z bezpieczeństwa danych informatycznych (wymagane hasło)
  Instrukcja do laboratorium nr 3 z bezpieczeństwa danych informatycznych (wymagane hasło)

 

Bezpieczeństwo danych informatycznych - materiały do laboratorium nr 1 (wymagane hasło)
  Bezpieczeństwo danych informatycznych - materiały do laboratorium nr 2 (wymagane hasło)
  Bezpieczeństwo danych informatycznych - materiały do laboratorium nr 3 (wymagane hasło)

 

Serwis kryptograficzny (materiały pomocnicze, wizualizacja algorytmów, zagadki, quizy, zadania)


Materiały dydaktyczne do laboratoriów prowadzonych przez dr. inż. Dariusza Eliasza:

  Instrukcja do laboratorium z podstaw Internetu (wymagane hasło)
  Instrukcja do laboratorium z podstaw sieci bezprzewodowych (wymagane hasło)
  Instrukcja do laboratorium z podstaw konfiguracji sieci lokalnych (wymagane hasło)


Materiały dydaktyczne do laboratoriów prowadzonych przez dr. inż. Jacka Tkacza:

  Instrukcja do laboratorium nr 1 - bazy danych (wymagane hasło)
  Instrukcja do laboratorium nr 2 - bazy danych (wymagane hasło)
  Instrukcja do laboratorium nr 3 - bazy danych (wymagane hasło)

 

Wykład nr 1 - bazy danych (wymagane hasło)
  Wykład nr 2 - bazy danych (wymagane hasło)
  Wykład nr 3 - bazy danych (wymagane hasło)


Przygotowali: prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ, dr inż. Dariusz Eliasz, dr inż. Jacek Tkacz