Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Zainteresowania badawcze

Teoria gier, ekonomia matematyczna, modele stochastyczne, markowskie procesy decyzyjne


Członek redakcji (Associate Editor) czasopisma z listy JCR Dynamic Games and Aplications (Springer).


Najnowsze prace: