Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

PRAKTYKI ZAWODOWE

W SPRAWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z KOORDYNATORAMI PRAKTYK

dla kierunków informatyka i ekonometria oraz inżynieria danych -- dr Katarzyna Jesse-Józefczyk (k.jesse-jozefczyk@wmie.uz.zgora.pl)
dla kierunku matematyka -- dr Alina Szelecka (a.szelecka@wmie.uz.zgora.pl)

Ogólne zasady odbywania praktyk zawodowych określone są w programie studiów oraz podane w sylabusach (IiE, ID, MAT), a szczegółowe regulacje ustalone przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w ZASADACH ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WMIiE.
Terminy składania dokumentów dotyczących praktyki zawodowej znajdują się w terminarzu praktyk.
W przypadku odbywania praktyki w innym terminie należy złożyć podanie do Dziekana o przesunięcie terminu realizacji praktyki.

Student przygotowuje (w uzgodnieniu z zakładem pracy) INFORMACJĘ O PRAKTYCE ZAWODOWEJ.       specjalność nauczycielska

Na tej podstawie Uniwersytet Zielonogórski wystawia POROZUMIENIE Z ZAKŁADEM PRACY wraz z RAMOWYM PROGRAMEM PRAKTYKI (załącznik nr 1) oraz SKIEROWANIEM NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ (załącznik nr 2).

Do zaliczenia praktyki niezbędne jest terminowe (w ciągu miesiąca od zakończenia praktyki) złożenie u koordynatora praktyk: Opinię i dziennik praktyk należy wypełnić elektronicznie. W dzienniku każdy tydzień praktyki należy wypełnić na osobnej karcie tygodniowej.

Na ocenę praktyki zawodowej składają się: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii współpracuje m.in. z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze, HertzSystems, Streamsoft, Infar, ASTEC, SuperUbezpieczenia.pl, VIVE Transport. Szczegóły można znaleźć tutaj.