Mapa strony

INSTYTUT MATEMATYKI

PRAKTYKI ZAWODOWE

W SPRAWIE PRAKTYK ZAWODOWYCH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z KOORDYNATORAMI
Koordynatorem praktyk z ramienia Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dla kierunków informatyka i ekonometria oraz inżynieria danych jest dr inż. Janusz Jabłoński (j.jablonski@wmie.uz.zgora.pl),
dla kierunku matematyka jest dr Alina Szelecka (a.szelecka@wmie.uz.zgora.pl).


Ogólne zasady odbywania praktyk zawodowych określone są w programie studiów, a szczegółowe regulacje ustalone przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii poniższym pismem.
Terminy składania dokumentów dotyczących praktyki zawodowej znajdują się w terminarzu praktyk.
W przypadku odbywania praktyki w innym terminie należy złożyć podanie do Dziekana o przesunięcie praktyki. Student przygotowuje (w uzgodnieniu z zakładem pracy) następujący dokument: Na tej podstawie wystawione zostaną: Do zaliczenia praktyki niezbędne jest terminowe złożenie u koordynatora praktyk: Opinię i dziennik praktyk należy wypełnić elektronicznie.
Po zakończeniu praktyki proszę wypełnić ankietę oceny praktyki i dołączyć do składanych dokumentów: Na ocenę praktyki zawodowej składają się: W przypadku, gdy student jest zatrudniony w zakładzie pracy może uzyskać zaliczenie praktyki na podstawie OŚWIADCZENIA Z ZAKŁADU PRACY (wypełnionego elektronicznie). Do oświadczenia należy dołączyć podanie o zaliczenie praktyki.
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii współpracuje na terenie Zielonej Góry m.in. z Pierwszym Urzędem Skarbowym, Izbą Skarbową, HertzSystems, Streamsoft, Infar, ASTEC, SuperUbezpieczenia.pl oraz GWM z Gorzowa Wlkp. i Izbą Celną w Rzepinie. Szczegóły można znaleźć tutaj.