Tweet
Mapa strony

WYDZIAŁ MATEMATYKI

INFORMATYKI I EKONOMETRII

dr Alina Szelecka

Materiały


MATEMATYKA - studia pierwszego stopnia

MATEMATYKA - studia drugiego stopnia

 • SYLABUSY
 • SYLABUSY
 • PRAKTYKA NAUCZYCIELSKA 1 - program ramowy
 • PRAKTYKA NAUCZYCIELSKA 3 - program ramowy
 • SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZALICZENIA ORAZ DOKUMENY ZWIĄZANE Z PRAKTYKAMI MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ
  DRUKI HOSPITACJI LEKCJI ORAZ KONSPEKTU LEKCJI:       HOSPITACJA LEKCJI       KONSPEKT LEKCJI
  GRUPA 21 MAT-SP GRUPA 11 MAT-SD
 • Rodzaje zadań matematycznych
 • Dydaktyka matematyki 3
 • Zadania tematyczne dla szkoły podstawowej
 • Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 3
 • Zadania do klas IV-VI szkoły podstawowej cz.1
 • Praktyka śródroczna 3
 • Zadania do klas IV-VI szkoły podstawowej cz.2
 • Praktyka nauczycielska 3
 • Zadania do klas VII-VIII szkoły podstawowej cz.1
 • Zadania do klas VII-VIII szkoły podstawowej cz.2
 • Zadania do klas VII-VIII szkoły podstawowej cz.3
 • Zadania do klas VII-VIII szkoły podstawowej cz.4
 • GRUPA 31 MAT-SP
 • Równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • Podzielność i dzielenie z resztą (zadania na dowodzenie)
 • Równania i nierówności (zadania na dowodzenie)
 • Planimetria
 • Stereometria
 • Równania i nierówności kwadratowe
 • Wielomiany
 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ i INFORMATORY CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
 • ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 30 STYCZNIA 2018 ROKU
 • INFORMATOR O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY OD 2018/2019
 • ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 14 LUTEGO 2017 ROKU
 • INFORMATOR O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM OD 2011/2012
 • ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2016 ROKU
 • INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD 2014/2015
 • ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU
 • WZORY MATEMATYCZNE NA EGZAMINIE MATURALNYM
 • ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2012 ROKU
 • ZAŁĄCZNIK nr 4 do rzozporządzenia z 2012 roku